MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

 

MADDE 1 – TARAFLAR

 

 • SATICI

 

Ünvanı       : H.Fatih Özsümer – Dare Toptan (Bundan sonra SATICI olarak anılacak)

MersisNo   :
Adresi        : 75.Yıl Mahallesi 5307 Sokak No:107/A  Yunusemre / Manisa
Telefon       : 0 236 233 0 498
E-Posta      : info@daretoptan.com

 

 

1.2 – ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı
Adresi
Telefon
Eposta adresi

 

 

MADDE 2 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, TÜKETİCİ’nin daretoptan.com internet sitesinden, elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ÖNEMLİ: SATICI’nın web adresinde bulunan ürünler ile ilgili taahhütleri, stok, tedarik süreci ile sınırlı olup, aşağıda yer alan hususların gerçekleşmesi halinde sipariş iptali ve bedel iadesi gerçekleşecektir. SATICI stoklarında bulunduğu sürece web adresinde belirtilen fiyat ve özelliklerdeki satışa arz edilmiş ürünü tedarik etmeyi taahhüt etmektedir. Ancak Sistem yada internette oluşacak gecikmeler yada Müşteri’nin alışveriş yapması aşamalarında ortaya çıkacak gecikme ve sair aksaklıklar ile Mükerrer sipariş yada son kalan stok ürünün farklı müşteriler tarafından aynı anda sipariş edilmesi veya stok ürünlerde meydana gelebilecek zayi ve benzeri gönderimi, ekonomik değeri etkileyen haller veya stokta görünen ürünlerin sipariş sonrasında Tüketici’ye gönderilmesi öncesinde yapılan son muayenelerinde ayıp yada benzeri ürünün Tüketici’ye gönderimini etkileyen haller veya yasal mevzuata aykırılık ve benzeri nedenler ile ürünün gönderilmesinin mümkün olamaması gibi hallerin ortaya çıkması ve sair Dare’den kaynaklanmayan sebeplerle stok ile ilgili ortaya çıkacak hatalar yada ürünün temin/teslim edilmemesi hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda TÜKETİCİ’ye bilgi verilerek sipariş iptal edilmek zorunda kalınacak olup, bu nedenle siparişin teslim edilmemesinden DARE SORUMLU OLMAYACAK, bu hususta herhangi bir yükümlülük altına sokulamayacak, sipariş bedelinin iptal ve iadesi dışında Tüketici’ ye ekstra bir ayrıcalık sağlanmayacaktır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER

3.1. İş bu sözleşme konusu Ürün Nitelikleri ve Teslim/Kargo Masraflar

Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli, Ödeme Şekli, Teslim adresi, teslimat şekli ve Teslimat(kargo) ücreti ile sair Ürün nitelikleri, aşağıda belirtildiği gibidir.

Ödeme Şekli ve Planı
Teslimat Adresi
Teslim Edilecek Kişi
Fatura Adresi


Tüketicinin herhangi bir dijital içerik satın alması halinde, 
dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyecek teknik koruma önlemleri ve SATICI’ nın bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin yukarıda yer almayan bilgiler satın alınan ürünün www.daretoptan.com‘de satışa sunulduğu sayfadaki tanıtım içeriğinde yer almaktadır. Ancak her durumda, genel olarak kabul edildiği üzere, aksini belirten bir açıklama yok ise Elektronik cihazlar ve dijital içeriklerin sıvı ile temasından kaçınılması ve elektromanyetik ortamlardan uzak tutulması gerektiğini Tüketici kabul ve taahhüt etmiştir.

3.2- Ödeme Şekli: Kredi Kartı (taksit sayısı) taksitli işlem (Aşağıdaki Şart ve açıklamaları okuyunuz. Sözleşmeye onay vermeniz durumunda bu şartlar geçerli olacaktır.)
· 
Yukarıdaki bölümde bankanıza iletilecek sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır.

 • Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir, bu hususlarda Dare’nin herhangi bir sorumluluğu ya da katkısı bulunmamaktadır. Bu tür kampanyalar bankanızın insiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda banka tarafından kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir, bu açıdan bu hususlar ile ilgili anlaşmazlıklarda Bankanıza müracaat etmeniz gerekmekte olup şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Yasal muhatab olarak Bankanın kabul edildiğini tüketici onaylamaktadır. 
 • Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir. 

3.3- Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, TÜKETİCİ, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve TÜKETİCİ arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Ayrıca, Kredili satış imkanının Bankalar tarafından sadece Banka Müşterisi olan TÜKETİCİ’ ye sağlanması nedeniyle, TÜKETİCİ, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve TÜKETİCİ arasındaki Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kredi verme ve detaylı ödeme planınızın oluşturulması Bankanız inisiyatifindedir.

3.4- SATICI, ürün ile ilgili bilgileri, ürün bedellerini, ödeme şartlarını vade ve taksitlendirme, teslimat ve benzeri hususları, Müşteri/Tüketici tarafından sipariş verilmesinden sonra yada önce değiştirme hakkına sahip olup, sipariş edilen ürüne(Sadece bu sipariş ile sınırlı olmak üzere bu değişikliklerin herhangi bir etkisi olmayacaktır. TÜKETİCİ, ticari koşullar dairesinde ortaya çıkacak SATICI tarafından gerçekleştirilecek, sipariş verilmeden önce veya sipariş verildikten sonra herhangi bir nedenle yapılacak indirim ve zamlara itiraz yada bedel iadesi yada kendisine ekstra bir ayrıcalık tanınması hususunda talep hakkı olmadığını, sipariş vermeden önce yada siparişi verdikten sonrasında ürün ile ilgili ortaya çıkacak olumlu hususların iş bu sözleşmede yer alan siparişe uygulanmasını talep edemeyeceğini, TÜKETİCİ siparişinin sadece ait olduğu ürün ve sipariş tarihindeki şartlar dairesinde değerlendirileceğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 4 – MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

4.1- Paketleme, kargo ve teslim masrafları TÜKETİCİ tarafından karşılanmakta olup, aksi Dare tarafından belirtilmemiş ise ürün bedeline dahil değildir. Kargo fiyatı sipariş toplam tutarına, ayrı bir şekilde faturada gösterilerek eklenmektedir. Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, TÜKETİCİ’ nin yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Kargo ücretinin ürün satış detayları ve fiyat kısmından kontrol edilmesi ve bedelin onaylanması halinde artık bu bedelin de kabul edilmiş sayılacağının bilinmesi gerekmektedir.

Ürün bedeli ve Teslimat ücretleri yukarıda belirtilmiş olup, bu belirtilen ücret dışında TÜKETİCİ’ den herhangi bir taşıma bedeli talep ve tahsil edilmeyecektir.

ANCAK; SİPARİŞ edilen ürün ile ilgili olarak, sipariş aşamasında yada sipariş sonrasında meydana gelebilecek yasal değişiklikler ve sair sebepler ile ortaya çıkacak KDV artışı, Ek vergilendirme, bandrol, harç tahakkuku ve sair Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ödenmesi/iletilmesi gerekecek bedeller ile ilgili olarak mevzuat gereği meydana gelecek değişikliklerde, TÜKETİCİ lehine ve aleyhe olan hususların Dare tarafından uygulanması zaruri olup, bunlar nedeni ile ortaya çıkabilecek ek bedellerden TÜKETİCİ sorumlu olacaktır. Bu tür hallerde diler ise TÜKETİCİ, sipariş sevk öncesi ya da sevkiyat sonrasında bu sözleşmede ve yasal mevzuatta belirtilen İPTAL/CAYMA hakkını kullanabilecektir.

4.2- Mal/hizmet, TÜKETİCİ’ nin sipariş formunda, eğer sipariş formunda adres belirtilmemiş ise üye olurken belirtmiş olduğu adresinde, kendisine yada kendisi ile birlikte ikamet eden kişilere yada ürünün sipariş aşamasında ayrıca ismini belirtmiş kişiye ve adrese teslim edilecektir. Teslim hususunda detaylar yukarıda 3.1. Maddede yer almaktadır.

4.3- Ürünün taşımasını yapacak KARGO Şirketi ve Kargo takip Numarası ayrıca TÜKETİCİ üyelik sayfasında yer alan siparişler hususundaki bölümde görülebilecek olup TÜKETİCİ teslimat adresi dahil ilgili hususları sipariş sonrası takip ve kontrol edeceğini beyan ve taahhüt eder.

Sözleşme konusu ürün, kural olarak ve normal koşullarda TÜRKİYE CUMHURİYETİ sınırları için yasal 30(otuz) günlük süreyi aşmamak şartı ile yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak TÜKETİCİ ’ye yani MÜŞTERİ’ ye veya gösterdiği adresteki 3. kişi veya kuruluşa teslim edilir. Sözleşme konusu ürün, tüketiciden başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise TÜKETİCİ/MÜŞTERİ, ürünün kendisine teslim edileceği 3. kişinin adı–soyadı/unvanı/adresi gibi bilgileri eksiksiz ve yazılı olarak SATICI ’ya bildirmek zorundadır. Teslim anında TÜKETİCİ/MÜŞTERİ’ nin ya da teslim alacak kişinin adresinde bulunmaması yada bu kişilerin ürünün teslim almaması/kabul etmemesi durumunda dahi Dare edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, TÜKETİCİ/MÜŞTERİ’ nin ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir.

4.4- TÜKETİCİ, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce, kendisine teslimi anında muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı, siparişe aykırı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayarak iade edecektir. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu, ürün ya da ambalajının hatasız olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, TÜKETİCİ’ ye aittir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

5.1- TÜKETİCİ’ nin Siparişin, oluşturulmasını takiben, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu olmaksızın CAYMA HAKKINI Kullanması hususunda www.daretoptan.com adresinde gerekli açıklama ve yönlendirme yapılmış olup Tüketici bu hususları incelemiş ve sipariş aşamasında CAYMA HAKKI BİLDİRİMİNİ okuyarak onay vermiştir.

5.2- Tüketicinin Korunması Hakkında Mevzuat gereği TÜKETİCİ, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir.

Ancak Dare Müşterilerimiz, Siparişini teslim aldığı günden itibaren 14(Ondört) gün süresince iade ve mesafeli satış sözleşmesinde cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 1. a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 2. b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 3. c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı günü esas alınır.

Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI ’ya bu hakkın kullanıldığının; İnternet sitesi veya faks veya elektronik posta veya taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulması ve ürünün Mesafeli Satış sözleşmesinde belirtilen şartlar dairesinde kullanılmaksızın, ürün yada ambalajı zarar görmeksizin, ürüne ait etiket ve ürünün üzerinde bulunan koruma bantlarının çıkarılmamış olması şartları bir arada gerçekleşmek üzere sanal mağazada belirtilen KARGO Şirketi aracılığı ile ücretsiz olarak iadesi yeterlidir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya TÜKETİCİ/MÜŞTERİ’ ye teslim edilen ürünün SATICI’ ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde ürün bedelinin TÜKETİCİ/MÜŞTERİ’ nin banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde gerekli iş ve işlemleri yapacaktır.

5.4- Cayma Hakkı Kullanılamayacak Mal/Hizmetler;

TÜKETİCİ aşağıdaki şartlara sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz ve SATICI’ dan talepte bulunamaz:

 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

 1. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 2. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, TÜKETİCİ’ nin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 3. Orijinal kutusu/ambalajı bozulmuş (örneğin orijinal kutu/ambalajı yırtılmış, farklı bir kutu/ambalaj içerisine konulmuş, kutu/ambalaj üzerine kargo etiketi/gönderi yada sair bilgiler ayrıca yapıştırılmış ve/veya ambalaj/kutu koli bandı ile bantlanmış veya üzerine yazı yazılmış koli/ambalajlı ürünler kabul edilmemektedir), ekonomik değerini/tekrar satılabilme özelliğini kaybetmiş, bir kez dahi olsa kullanılmış, herhangi bir şekilde hasar verilmiş, herhangi bir şekilde Satıcıdan kaynaklanmayan nedenler ile başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan vb. ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

 

 

MADDE 6 – CAYMA ÜRÜN İADESİ HALİNDE BEDEL İADE PROSEDÜRÜ:

6.1- Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

6.2- TÜKETİCİ’nin cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti yada Mahkeme kararları ile TÜKETİCİ’ ye bedel iadesine karar verilen durumlarda, ödeme seçeneklerine ilişkin iade prosedürü aşağıda belirtildiği şekildedir.

Kapıda Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

İade, TÜKETİCİ’den banka hesap bilgileri istenerek, TÜKETİCİ’nin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve EFT şeklinde yapılacaktır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde geri öder.

TÜKETİCİ, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 7 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

TÜKETİCİ, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini TÜKETİCİ’ den talep edebilir ve her koşulda TÜKETİCİ’ nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, TÜKETİCİ, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 8- GENEL HÜKÜMLER

8.1- TÜKETİCİ, www.daretoptan.com internet sitesinde sözleşme konusu ürüne ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve sipariş aşamasında ÖN BİLGİLENDİRME FORMU, CAYMA BİLDİRİMİ ve iş bu sözleşmeye elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini ve bu şekilde siparişin geçerli hale geldiğini beyan ve kabul eder.

8.2- Ürün sözleşme tarihinden itibaren en geç 30(otuz) gün içerisinde teslim edilecektir. Ürününün teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ya, teslim edildikten sonra ise bu sözleşmede belirtilen istisnalar dışında TÜKETİCİ’ ye aittir.

8.3- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

8.4- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin bedelinin TÜKETİCİ’nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka tarafından herhangi bir nedenle iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Banka tarafından iptal halinde zarar ve sair hususlarda TÜKETİCİ muhatabı BANKA’dır.

8.5- Ürünün tesliminden sonra TÜKETİCİ’ ye ait kredi kartının TÜKETİCİ’ nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ ya ödememesi halinde, TÜKETİCİ’ nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün SATICI’ ya gönderilmesi zorunlu olup, bu halde SATICI ürün teslim etme taahhüdü geçersiz hale gelecektir.

8.6- 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için TÜKETİCİ’ ye gönderilmiş FATURA’ nın ve var ise ek formun gerekli bölümlerinin doldurulması ve imzalandıktan sonra SATICI’ya ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

MADDE 9 – ANLAŞMAZLIKLAR VE YETKİLİ MAHKEMELER

9.1- Tüketici Siparişe ilişkin herhangi bir konuda şikayetinin olması halinde yukarıda belirtilen iletişim bilgileri veya www.daretoptan.com internet sitesinde belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla Dare’ye ulaşarak şikayetini iletebilecektir.

9.2- İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda TÜKETİCİ doğrudan yerleşim yerinin bulunduğu veya TÜKETİCİ işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde 2017 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin parasal sınırlar; ilçe TÜKETİCİ hakem heyetleri için üst parasal sınır 2.400 Türk Lirası, Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il TÜKETİCİ hakem heyetleri için parasal sınır 2.400 Türk Lirası ile 3.610 Türk Lirası arası, Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il TÜKETİCİ hakem heyetleri için üst parasal sınır 3.610 Türk Lirası, Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki il TÜKETİCİ hakem heyetleri için parasal sınır 2.400 Türk Lirası ile 3.610 Türk Lirası arası olarak tespit edilmiştir.

9.3- www.daretoptan.com sitesinde yer alan Ürün ile ilgili açıklamalar ve alışveriş hususundaki bilgilendirmeler, TÜKETİCİ tarafından onay verilen taraflar arasındaki sözleşmeler, Ön bilgilendirme formu, Cayma Hakkı Bilgilendirmesi, Ürün Faturası, irsaliye, kargo teslim fişleri, banka kayıtları ve sair ticari kayıtlar geçerli delil ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz ekleri olarak kabul edilmiştir.

MADDE 10 – SON HÜKÜMLER

10.1- İZİN VE MUVAFAKATLER

TÜKETİCİ, her zaman iptal etme hakkı olduğunu bilerek aşağıda yer alan hususları kabul ve beyan eder.

Dare tarafından halen satışı yapılan ve ileride satışı yapılacak ürünler ile ilgili özel indirim ve kampanyalar ile çeşitli ürün/hizmet ve aktiviteler ile ilgili tanıtım/pazarlama/ Ticari faaliyetler kapsamında; Dare’den, TARAFIMA SMS Gönderilmesine, e-mail gönderilmesine, Dare’nin, TARAFIMA Telefon, Sosyal Medya(Facebook, İnstagram, Twitter vb.) üzerinden mesaj ve Sesli Mesaj yolu ile ulaşmasına/arama yapmasına onay veriyorum/muvafakat ediyorum.

Dare tarafından, üye olurken, alışveriş yaptığımda yada sair herhangi bir şekilde tarafımdan vermiş olduğum kişisel bilgilerimin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlenmesine(kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde yasal mevzuat ile sınırlı olmak üzere gerçekleştirilen her türlü işleme) onay veriyorum/muvafakat ediyorum. Dilediğim zamanda bu bilgilerimin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi hususunda talepte bulunduğumda talebimin itirazsız ve kayıtsız şartsız yerine getirileceği bilgisi verilmiş olup, bu husus Dare tarafından garanti edilmiştir.

TÜKETİCİ tarafından verilen izinlerin Geri alınması

Üye/Müşteri; İş bu izin/muvaffakatname kapsamında, ……… Mersis Numaralı Dare’ye verdiği izin/onay/muvafakatleri kısmen yada tamamı ile iptal etmek, bilgilerinin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesini talep etmesi durumunda; 0 236 233 0498 numaralı çağrı merkezini arayabilir veya info@daretoptan.com e-mail adresine e-posta gönderebilir ve başvuruya istinaden talep doğrultusunda işlem gerçekleştirilecektir.  

10.2- TÜKETİCİ, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, stok yetersizlikleri vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini, kendisine bildirilen şartları, sipariş, iade, cayma mesafeli satış sözleşme ve bildirimlerini tam olarak okuyarak kabul hususunda onay verdiğini kabul ve beyan eder.

10.3- ÖN BİLGİLENDİRME FORMU ve iş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin herhangi birinin onaylanmaması halinde sipariş tamamlanmayacak ve Dare herhangi bir taahhüt altına girmeyecek olup TÜKETİCİ bu hallerde ürünün teslimini talep edemeyecektir. Siparişin verilmesi ile TÜKETİCİ işbu sözleşme ve eklerinin tüm düzenleme ve koşullarını kabul etmiş sayılır.

Ben TÜKETİCİ/MÜŞTERİ olarak, İşbu 10(on) genel maddeden ibaret MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ’ nde belirtilen tüm hususları, aşağıda yer alan tarihte okudum, anladım, serbest iradem ile gayri kabili rücu kabul ettim ve tüm bu hususları onayladım, teyit ettim, yükümlülüklerini taahhüt ettim.

TÜKETİCİ  SATICI
H.Fatih Özsümer / Dare Toptan